Cách đăng ký thương hiệu

CÁCH ĐĂNG KÍ THƯƠNG HIỆU

Cách đăng kí thương hiệu là gì?

đăng ký thương hiệu

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm thương hiệu và tầm quan trọng của thương hiệu. Thương hiệu là một thuật ngữ gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất, thông thường, thương hiệu được ủy quyền cho người đại diện thương mại chinh thức. Theo định nghĩa của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WPO) “Thương hiệu là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm, hàng hóa hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức”. Thương hiệu giúp người tiêu dùng nhận biết được các dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên bề mặt (hoặc bao bì) của sản phẩm, qua đó khăng định được xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Cách đăng kí thương hiệu chính là các cách thức mà nhà sản xuất tiến hành để đăng kí quyền bảo hộ đối với thương hiệu của mình.

Cách đăng kí thương hiệu ở Việt Nam hiện nay: Hiện nay, ở Việt Nam có hai cách thức đăng kí thương hiệu phổ biến đó là các nhà sản xuất, doanh nghiệp trực tiếp đăng kí thương hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ; hoặc các nhà sản xuất, kinh doanh có thể thực hiện gián tiếp thông qua các công ty chuyên thực hiện hoạt động đăng kí thương hiệu hoặc các công ty và văn phòng luật sư. Hai cách thức này có một điểm chung đó là đêu phải thỏa mãn yêu cầu về nội dung và hình thức mà Cục Sở hữu trí tuệ đã quy định.

Cách đăng kí thương hiệu trực tiếp của các nhà sản xuất, kinh doanh: Cách thức này đòi hỏi các nhà sản xuất, kinh doanh phải nắm vững các yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ về đăng kí thương hiệu, nắm vững các cơ sở pháp lý, các điều kiện cần thiết để hồ sơ đăng kí có thể được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận. Đây là cách thức mà các nhà sản xuất, kinh doanh ít sử dụng vì tương đối phức tạp, đòi hỏi họ phải nắm cững các kiến thức tương đối chuyên sâu về pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Cách đăng kí thương hiệu gián tiếp thông qua các công ty chuyên thực hiện hoạt động đăng kí thương hiệu hoặc các công ty và văn phòng luật sư: Trong cách thức này, các nhà sản xuất, kinh doanh phải trả thêm một khoản chi phí dịch vụ cho các công ty hoặc văn phòng luật sư. Các công ty dịch vụ hoặc văn phòng luật sư với thế mạnh về kiến thức pháp luật cùng chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ giúp các nhà sản xuất, kinh doanh giải quyết được sự khó khăn về pháp luật, hoàn thành cả hồ sơ lẫn các tài liệu cần thiết cho việc đăng kí thương hiệu. Đây là cách thức được lựa chọn nhiều hơn vì nó tiết kiệm được thời gian đồng thời chi phí dịch vụ tương đối hợp lý, phù hợp với các nhà sản xuất, kinh doanh.

Cách đăng kí thương hiệu sẽ do chính các nhà kinh doanh lựa chọn, tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường nhộn nhịp hiện nay thì cách đăng kí thông qua các công ty dịch vụ và văn phòng luật sư với chi phí dịch vụ hợp lý nên được ưu tiên lựa chọn để tiết kiệm cả về thời gian, công sức và được bảo đảm về góc độ pháp luật.

 

Facebook Comments

Leave a Reply