VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TIÊU BIỂU

Miền Bắc

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh

Địa chỉ: 8 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phone: 04-38244852

Đại diện: Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: 183 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Phone: 04-37246666 | Hotline: 0905 746 666

Đại diện: Luật sư Phạm Thanh Sơn

Văn phòng Luật sư Chính và cộng sự

Địa chỉ: 35 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Phone: 04-5148388

Đại diện: TS, Luật sư Phạm Liêm Chính

Công ty Luật Danh Chính

Địa chỉ: 16 đường Hòa Phong, TP Việt Trì, Phú Thọ

Phone: 0210-6256678

Đại diện: Luật sư Phan Quang Chung

Văn phòng Công Chứng Đại Việt

Địa chỉ: 335 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (04)37478888 | Hotline: 0933 668 166

Fax: (04)37473966

Văn phòng Luật sư Đông Quang

Địa chỉ: 24/442 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng

Phone: 031-3593159

Đại diện: Luật sư Đỗ Văn Quang

Miền Nam

Văn phòng Luật sư Phước và cộng sự

Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP Hồ Chí Minh

Phone: 08-38235895

Đại diện: Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Công ty Luật hợp danh Luật Việt

Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP Hồ Chí Minh

Phone: 08-38248440

Đại diện: Luật sư Trần Duy Cảnh

Công ty Luật Hồng Đức

Địa chỉ: 143-145 Phan Xích Long, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Phone: 08-22416866

Đại diện: Luật sư Tô Hồng Đức

Văn phòng Luật sư Vạn Lý

Địa chỉ: 58C Hùng Vương, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Phone: 0710-3822490

Đại diện: Luật sư Nguyễn Trường Thành

Miền Trung

Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp

Địa chỉ: 124 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Phone: 0511-3823406

Đại diện: Luật sư Đỗ Pháp

Công ty Luật Phan Nguyên

Địa chỉ: 43 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Phone: 0511-2487171

Đại diện: Luật sư Phan Phước Thái Nguyên

Văn phòng Luật sư Huế

Địa chỉ: 31 Tố Hữu, Thành phố Huế

Phone: 054-3816818

Đại diện: Ths, Luật sư Nguyễn Văn Phước

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LUẬT SƯ ĐỊA PHƯƠNG

Miền Bắc

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh

Địa chỉ: 8 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phone: 04-38244852

Đại diện: Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: 183 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Phone: 04-37246666 | Hotline: 0905 746 666

Đại diện: Luật sư Phạm Thanh Sơn

Văn phòng Luật sư Chính và cộng sự

Địa chỉ: 35 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Phone: 04-5148388

Đại diện: TS, Luật sư Phạm Liêm Chính

Công ty Luật Danh Chính

Địa chỉ: 16 đường Hòa Phong, TP Việt Trì, Phú Thọ

Phone: 0210-6256678

Đại diện: Luật sư Phan Quang Chung

Văn phòng Công Chứng Đại Việt

Địa chỉ: 335 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (04)37478888 | Hotline: 0933 668 166

Fax: (04)37473966

Văn phòng Luật sư Đông Quang

Địa chỉ: 24/442 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng

Phone: 031-3593159

Đại diện: Luật sư Đỗ Văn Quang

Miền Nam

Văn phòng Luật sư Phước và cộng sự

Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP Hồ Chí Minh

Phone: 08-38235895

Đại diện: Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Công ty Luật hợp danh Luật Việt

Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Q1, TP Hồ Chí Minh

Phone: 08-38248440

Đại diện: Luật sư Trần Duy Cảnh

Công ty Luật Hồng Đức

Địa chỉ: 143-145 Phan Xích Long, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Phone: 08-22416866

Đại diện: Luật sư Tô Hồng Đức

Văn phòng Luật sư Vạn Lý

Địa chỉ: 58C Hùng Vương, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Phone: 0710-3822490

Đại diện: Luật sư Nguyễn Trường Thành

Miền Trung

Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp

Địa chỉ: 124 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Phone: 0511-3823406

Đại diện: Luật sư Đỗ Pháp

Công ty Luật Phan Nguyên

Địa chỉ: 43 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Phone: 0511-2487171

Đại diện: Luật sư Phan Phước Thái Nguyên

Văn phòng Luật sư Huế

Địa chỉ: 31 Tố Hữu, Thành phố Huế

Phone: 054-3816818

Đại diện: Ths, Luật sư Nguyễn Văn Phước