Quy trình đăng ký thương hiệu

đăng ký thương hiệu

Quy trình đăng kí thương hiệu là một loạt các hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp,… với mục đích xác lập quyền bảo hộ về sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu của chủ thể tiến hành.

Quy trình đăng kí thương hiệu có xuất phát điểm từ nhu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp,.. đối với thương hiệu của mình. Để thực hiện được công việc đăng kí thương hiệu, trước hết các chủ thể phải nắm vững các yêu cầu về nội dung lẫn hình thức mà Cục Sở hữu trí tuệ đã quy định.

Quy trình đăng kí thương hiệu và yêu cầu về nội dung: Hồ sơ đăng kí thương hiệu bao gồm 02 tờ khai đăng kí thương hiệu theo mẫu của Cục Sỏ hữu trí tuệ, mẫu thương hiệu cần đăng kí bảo hộ, danh mục hàng hóa, sản phẩm kèm theo thương hiệu, chứng từ nộp lệ phí. Lưu ý, mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một thương hiệu. Thông tin có trong hồ sơ phải chính xác. Phải có đầy đủ chữ kí, đóng dấu (nếu có) của người đăng kí.

Quy trình đăng kí thương hiệu và yêu cầu về hình thức: Tất cả các tài liệu trong hồ sơ đăng kí thương hiệu phải làm bằng tiếng Việt, đối với các tài liệu tiếng nước ngoài mà Cục Sở hữu trí tuệ cho phép sử dụng thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt. Các tài liệu này nếu đã có mẫu sẵn của Cục Sở hữu trí tuệ thì phải điền thông tin vào đúng mẫu, không được sửa chữa hay thêm bớt bất cứ thông tin gì. Tài liệu phải được đánh máy, in bằng loại mực khó phai mờ, phải được trình bày một cách rõ ràng, chi tiết, sạch sẽ, không bôi bẩn hay tẩy xóa; trường hợp phát hiện ra lỗi chính tả không đáng kể trong hồ sơ đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa lại các lỗi đó, nhưng tại chỗ sửa phải có chữ kí (đóng dấu, nếu có) của người đăng kí.

Quy trình đăng kí thương hiệu sau khi hoàn thành hồ sơ: Chủ thể đăng kí thương hiệu tiến hành nộp hồ sơ đăng kí thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc các Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hồ sơ đăng kí thương hiệu được nộp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra về hình thức, nội dung và ra thông báo cấp văn bằng bảo hộ. . Văn bằng bảo hộ này có hiệu lực 10 năm kể từ ngày đăng kí, có giá trị trên toàn phạm vi lãnh thổ Việt Nam, và được gia hạn thêm (10 năm cho mỗi lần gia hạn).

Quy trình đăng kí thương hiệu là một trong những vấn đề rất được quan tâm trong thời gian gần đây, khi mà các doanh nghiệp bắt đầu ý thức hơn đối với việc bảo hộ thương hiệu, tuy nhiên không phải ai cũng nắm vững được quy trình này. Nắm vững quy trình đăng kí thương hiệu sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc đăng kí bảo hộ thương hiệu cho doanh nghiệp mình, từ đó có thể xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu và tạo được căn cứ pháp lý hiệu quả để giải quyết các tranh chấp về thương hiệu khi cần.

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply