THÀNH LẬP VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÀ CÔNG TY LUẬT

Trong đời sống xã hội nói chung cũng như hoạt động kinh doanh nói riêng, tư vấn pháp luật mang lại hiệu quả kinh tế hết sức to lớn, bởi tư vấn là một trong các biện pháp có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch, đặc biệt là cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Người tư vấn có vai trò tiên liệu trước rủi ro và tìm các giải pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục rủi ro. Cùng với đà phát triển của nền kinh tế, ngày càng có nhiều khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp, cần tới sự tư vấn, hỗ trợ của luật sư để hướng dẫn cho các hoạt động kinh doanh của họ phù hợp với các quy định của pháp luật, ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các rủi ro pháp lý. Vì vậy, vai trò của luật sư tư vấn hiện nay ngày càng trở nên quan trọng.

Điều 28 Luật Luật sư định nghĩa: “Tư vấn pháp luật là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của họ”. Điều này đồng nghĩa với việc tư vấn pháp luật chính là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn ứng xử theo đúng quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp khách hàng thực hiện và bảo quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Ở Việt Nam hiện nay, có hai hình thức tổ chức hành nghề luật sư là Văn phòng Luật sư và Công ty Luật.

Theo Điều 33 Luật luật sư năm 2006 của Việt Nam thì Văn phòng luật sư là Văn phòng do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng luật sư. Trưởng văn phòng luật sư là người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư trong mọi quan hệ pháp luật. Việc thành lập Văn phòng luật sư phải được đăng ký tại Sở tư pháp tỉnh, thành phố nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng Văn phòng luật sư là thành viên.

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ pháp lý có nhận thù lao như tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng,… Văn phòng Luật sư có thể hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài trong việc thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước và nước ngoài. Khi có yêu cầu của khách hàng, Văn phòng Luật sư được phép cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài. Các Văn phòng Luật sư có trách nhiệm cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư. Văn phòng Luật sư có trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có luật sư của Văn phòng mình gây ra lỗi làm thiệt hại cho khách hàng.

Công ty Luật là một hình thức tổ chức kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Để có thể thành lập Công ty Luật, người đăng ký phải đáp ứng được những yêu cầu về thủ tục thành lập Công ty Luật. Về cơ cấu thành viên, Công ty luật cần có ít nhất 1 thành viên có thẻ luật sư đối với thành lập công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc 2 thẻ luật sư đối với thành lập công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Hồ sơ Đăng ký hoạt động của Công ty Luật cần đáp ứng những tài liệu cần thiết như: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Công ty Luật (theo mẫu); Dự thảo điều lệ của công ty Luật; Bản sao Chứng chỉ hành nghề Luật sư, bản sao thẻ Luật sư của luật sự thành lập công ty và của các luật sư thành viên (Hoặc mang bản chính và bản photo để đối chiếu); Lý lịch của Luật sư thành lập công ty và của các luật sư thành viên của công ty; Giấy tờ chứng minh trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Về thực chất, hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động không thể thiếu trong đời sống xã hội của một nhà nước pháp quyền như Việt Nam. Các tổ chức tư vấn pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn nhân dân tổ chức thi hành đúng pháp luật, giúp nhân dân không phải kiện cáo vòng vo, loanh quanh qua nhiều cơ quan; giúp cơ quan nhà nước giảm bớt được các khiếu kiện không đáng có, tăng cường đoàn kết trong nhân dân. Hoạt động tư vấn pháp luật cũng giúp chỉ ra cho các cơ quan nhà nước thấy được các khiếm khuyết của mình trong quá trình hoạt động, trên cơ sở đó có những khắc phục kịp thời, giúp rút ra được những bài học kinh nghiệm cần thiết để không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức và hoạt động của cơ quan mình. Hoạt động tư vấn pháp luật cũng giúp cho người dân hiểu được đúng bản chất của quyền và nghĩa vụ thực tế của mình, tránh tình trạng nghi ngờ thiếu tin tưởng vào hoạt động của các cơ quan nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Facebook Comments

Leave a Reply