Hướng dẫn tra cứu thông tin doanh nghiệp

Để tra cứu các thông tin cơ bản (tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, vốn điều lệ,…) của một doanh nghiệp đã thành lập và đang hoạt động hợp pháp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 1: Truy cập vào website dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Nhập tên doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp muốn tìm kiếm

Bước 3: Kết quả hiển thị tên doanh nghiệp, nhấn vào doanh nghiệp bạn muốn tìm hiểu thông tin

Các thông tin được hiển thị bao gồm: Tên doanh nghiệp (tên đầy đủ, tên tiếng Anh và tên viết tắt), mã số doanh nghiệp/mã số thuế, mã số nội bộ, loại hình doanh nghiệp, tình trạng hoạt động, người đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở.