Tư vấn sở hữu trí tuệ

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ được xem như một tài sản và công cụ đóng góp quan trọng cho thành công của mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Trong những năm vừa qua nhu cầu được tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp không ngừng tăng cao. Nhận thức được tầm quan trọng của Quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ đã ra đời và đang phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ hiện nay được cung cấp bởi nhiều công ty dịch vụ và Văn phòng luật sư hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động chủ yếu như Đăng kí bảo hộ quyền tác giả; Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền; Đăng kí kiểu dáng công nghiệp; Đăng kí bản quyền sáng chế;… Đây là những hoạt động phổ biến và căn bản nhất trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Nội dung chủ yếu của hoạt động tư vấn sở hữu trí tuệ là việc tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng, hoàn thành hồ sơ, tài liệu để tiến hành đăng kí quyền tác giả, nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền, kiểu dáng công nghiệp,… Khách hàng tìm đến với dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ đa số đều chưa có được kiến thức pháp luật chuyên sâu về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, do đó họ thường gặp lúng túng trong việc tiến hành đăng kí sở hữu trí tuệ và thường không đáp ứng được những quy định trong thủ tục đăng kí sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ còn giúp khách hàng nắm được kiến thức pháp luật trong việc tranh chấp liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ như tranh chấp về bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa, cạnh tranh,… Đây là những tranh chấp rất thường xuyên gặp trên thực tế, cho nên mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều cần được tư vấn để nắm được kiến thức pháp luật để giải quyết các tranh chấp đó.

Hiện nay ở nước ta, dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ được rất nhiều công ty dịch vụ và Văn phòng luật sư thực hiện với chất lượng và chi phí dịch vụ tương đối khác nhau. Do đô, khách hàng cần tham khảo những thông tin cần thiết về các công ty hay Văn phòng luật sư thực hiện tư vấn sở hữu trí tuệ cho mình. Những năm gần đây, khách hàng đang có xu hướng tìm đên các công ty dịch vụ để được tư vấn sở hữu trí tuệ vì chất lượng dịch vụ ở những công ty này đang được cải thiện đáng kể và không hề thua kém các Văn phòng luật sư hoạt động trong lĩnh vực này. Hơn nữa, chi phí dịch vụ ở các công ty này thấp hơn khá nhiều so với chi phí ở các Văn phòng luật sư, điều này phù hợp với khả năng của đại đa số khách hàng do đó lượng khách hàng đến với công ty dịch vụ không ngừng tăng.

 

Facebook Comments

Leave a Reply