TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP

Vai trò của luật sư rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, song thực tế hiện nay cho thấy, nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp còn rất nhiều hạn chế. Thông tường, chỉ khi nào có các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khi mà bắt buộc phải khởi kiện ra tòa thì các doanh nghiệp mới thuê Luật sư tư vấn. Tỷ lệ các doanh nghiệp thuê Luật sư tư vấn và tranh rất thấp (chưa đến 5%). Điều đó dẫn đến các vụ tranh chấp, kể cả nội bộ doanh nghiệp và tranh chấp với đối tác bên ngoài sẽ diễn biến từ đơn giản đến hết sức phức tạp, gây nên tổn thất lớn về thời gian và tài sản, cũng như cơ hội sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh.

Riêng luật doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng đỗi với hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, luật doanh nghiệp giúp cho họ nắm bắt khả năng rút lui khỏi thị trường khi làm ăn thua lỗ hoặc không muốn tiếp tục kinh doanh thông qua việc bán doanh nghiệp hoặc cơ cấu lại doanh nghiệp. Doanh nghiệp được tái cấu trúc có thể tạo ra nguồn tài chính để đóng thuế cho Nhà nước, thay vì tiếp tục trở thành gánh nặng vì kinh doanh không hiệu quả. Đối với nền kinh tế, Luật doanh nghiệp tạo ra khả năng chu chuyển và lưu thông vốn nhanh chóng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, ở góc độ tiêu cực, Luật doanh nghiệp với các công cụ như mua bán, sáp nhập có thể được sử dụng để thâu tóm doanh nghiệp và hình thành một hoặc một vài doanh nghiệp độc quyền. Điều này dẫn đến hạn chế cạnh tranh và ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Kiến thức pháp luật, đặc biệt là luật doanh nghiệp chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp liên doanh có yếu tố nước ngoài. Các doanh nghiệp được thành lập với quy mô rất coi trọng vai trò của luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trong hoạt động quản lý doanh nghiệp hơn các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đa số chủ doanh nghiệp chưa thấy hết được tầm quan trọng của tư vấn luật doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực của hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ khi rơi vào tình thế không cứu vãn được, thiệt hại lớn, doanh nghiệp mới mời đến luật sư, lúc này, tình hình hoàn toàn có thể trở nên hết sức phức tạp.

Việc các doanh nghiệp không thực sự quan tâm đến vai trò của luật sư và các dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp có thể xuất phát từ thực trạng đó là luật sư và các chuyên gia tư vấn luật doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp không đặt niềm tin vào luật sư không phải hiếm gặp. Đã có trường hợp, khi gặp tranh chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thuê luật sư thì ngay từ khi ký hợp đồng đã phải trả một khoản tiền trước, nhưng khi vào cuộc, luật sư không đáp ứng được yêu cầu tư vấn. Thậm chí, có tình trạng lấy tiền của doanh nghiệp rồi lại bỏ mặc doanh nghiệp trong cảnh khó khăn.

Hiện nay ở nước ta, số lượng lẫn chất lượng luật sư tư vấn luật doanh nghiệp cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp nói riêng và các lĩnh vực khác trong xã hội nói chung. Chất lượng của các luật sư không đồng đều, rất nhiều luật sư không chuyên sâu vào lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp. Cùng với đó, một phần không nhỏ số lượng luật sư được chuyển đổi từ các ngành công an, quân đội, Toà án, Viện Kiểm sát,… sang và đã lớn tuổi. Những luật sư này được đào tạo luật từ rất nhiều năm trước trước, thời điểm mà luật doanh nghiệp Việt Nam còn chưa ra đời, việc áp dụng công nghệ thông tin để tra cứu và học tập còn rất nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, để nâng cao vai trò của Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp, về phía doanh nghiệp, cần sớm tìm hiểu và thấy rõ vai trò của Luật sư và tư vấn luật doanh nghiệp trong hoạt động của mình trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp cũng nên chọn và sử dụng tư vấn luật doanh nghiệp ngay từ khi khởi tạo doanh nghiệp. Đối với bản thân luật sư, cần lấy lại niềm tin cho doanh nghiệp, đồng hành cùng họ để phát triển kinh tế cho đất nước và xây dựng bảo vệ pháp chế bằng cách rèn luyện nhân cách, nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng chuyên môn để tư vấn hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.

Facebook Comments

Leave a Reply