TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Quan hệ pháp luật đất đai được đánh giá là quan hệ pháp luật phức tạp và thường xuyên có sự thay đổi so với các quan hệ pháp luật khác tại Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Tư Pháp, các vụ án về tranh chấp đất đai trong một vài năm trở lại đây đã tăng đột biến (gấp 3 lần) so với 10 năm về trước. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết kiến thức pháp luật về đất đai của người dân còn khá hạn chế, do đó hoạt động tư vấn luật đất đai cho người dân là hết sức cần thiết.

Thông thường, các Văn phòng luật sư hoặc Công ty Luật tư vấn pháp luật đất đai sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn); Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất; Tư vấn luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất (tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất); Thực hiện các dịch vụ về nhà đất (xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng; Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện; Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Toà án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn luật đất đai về quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở sẽ giúp những người có nhu cầu bán nhà ở hiểu được các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình, cụ thể: Các quy định về việc bàn giao nhà và quyền yêu cầu bên mua nhận nhà; vấn đề giao tiền và phương thức giao tiền nhằm đảm bảo số lượng và tránh rủi ro; tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua; tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật; các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán, về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán, về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà; các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tư vấn pháp luật đất đai cũng giúp người mua nhà nhận biết được quyền và nghĩa vụ của mình (cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ; cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn; cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên).

Hoạt động tư vấn luật đất đai cò góp phần hướng dẫn các bên liên quan trong việc xây dựng hợp đồng mua bán đất đai, nhà cửa. Về hình thức của hợp đồng, cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đất đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà đất. Khách hàng còn được tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu. Tư vấn pháp luật đất đai còn góp phần xây dựng hợp đồng mua bán đất đai, nhà cửa (Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng; xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng; phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà; thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao; mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp; các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng; các trường hợp Hợp đồng vô hiệu; xây dựng Phụ lục hợp đồng).

Tư vấn pháp luật đất đai cũng có vai trò không hề nhỏ trong việc hoàn thiện hợp đồng mua bán nhà đất. Cụ thể là tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng; cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng (trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng hoặc trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực); phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên; các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, tư vấn luật đất đai giúp khách hàng bảo vệ được quyền lợi của mình trong các quan hệ hợp đồng mua bán nhà đất. Tư vấn pháp luật đất đai giúp khách hàng biết được các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi; hỗ trợ khách hàng viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện. Ngoài ra, Văn phòng luật sư hoặc Công ty Luật cũng có thể đứng ra làm đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Facebook Comments

Leave a Reply