VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TPHCM

Theo thống kê, ở nước ta hiện nay,Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng luật sư đông nhất cả nước với 1.001 luật sư, trong đó có 449 luật sư chính thức và 552 luật sư tập sự (số lượng luật sư tăng gấp 3 lần so với trước khi Pháp lệnh Luật sư ra đời); hơn 100 luật sư của các tỉnh, thành phố lân cận về Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động dưới hình thức lập Chi nhánh, liên kết với luật sư thành phố lập văn phòng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng. Với 475 luật sư đăng ký hành nghề trong các tổ chức hành nghề luật sư (Công ty luật, Văn phòng Luật sư TP Hồ Chi Minh), trong đó luật sư của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh là 420 người, luật sư của Đoàn luật sư khác 55 người, không có luật sư nước ngoài làm việc cho các tổ chức hành nghề luật sư. Cùng với số lượng luật sư phát triển, tổ chức hành nghề luật sư cũng được thành lập tương xứng. Đến nay đã có 311 Văn phòng luật TPHCM, 06 Công ty luật hợp danh và 109 Chi nhánh (trong đó có 55 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư các tỉnh, thành khác) đăng ký hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.169 thành viên, trong đó có 590 luật sư chính thức, 579 luật sư tập sự, tham gia hoạt động nghề nghiệp trong 2 công ty luật hợp danh và 283 Văn phòng Luật sư tại TPHCM. Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận bào chữa 12.065 vụ, trong đó có 6.581 vụ án hình sự, 4.595 vụ án trong lĩnh vực dân sự, 419 vụ án liên quan đến kinh tế, 189 vụ án hành chính và 246 vụ án trong lĩnh vực lao động. Riêng trong 6.581 vụ án hình sự có 2.000 vụ án do Tòa án nhân dân thành phố yêu cầu và số còn lại do khách hàng mời.

Trong hoạt động tư vấn pháp luật, các Công ty Luật Hợp danh và các Văn phòng luật sư TPHCM đã thực hiện tổng cộng 30.192 vụ, trong đó bao gồm 483 hợp đồng dài hạn, 2.699 vụ án kinh tế và 27.010 vụ thuộc các lĩnh vực khác. Ngoài ra, các Công ty Luật Hợp danh và các Văn phòng luật sư TP Hồ Chí Minh đã thực hiện được tổng cộng 8.394 vụ việc dịch vụ pháp lý.Trong 4 năm qua, hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý các Công ty Luật hợp danh và Văn phòng luật TPHCM đều đã thực hiện tốt, đạt được nhiều hiệu quả tích cực, đáng được ghi nhận. Luật sư của Đoàn Luật sư thành phố cũng như các Văn phòng Luật sư tại TPHCM đã tham gia bào chữa nhiều vụ án hình sự lớn của thành phố và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời được Ban Nội chính Thành ủy, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao.

Những năm gần đây, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục tổ chức nhiều hội nghị tổng kết, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức luật sư của khu vực và thế giới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuẩn bị tốt điều kiện cho hoạt động luật sư trong quá trình hội nhập, đồng thời tăng cường đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật ở các Văn phòng luật sư TP Hồ Chí Minh.

Facebook Comments

Leave a Reply