VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Trong thời đại ngày nay, các quyền của con người ngày càng được các Nhà nước tôn trọng và bảo vệ. Đó là các quyền thiêng liêng như quyền được sống, quyền lao động, quyền được học tập,…Trong các quyền đó thì quyền được bào chữa cũng là một quyền rất cần thiết và cực kỳ quan trọng. Nhận thức được vấn đề này, pháp luật của nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam đã có những quy định cụ thể và chi tiết về luật sư và việc hành nghề luật sư. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Văn phòng luật sư là một hình thức tổ chức hành nghề luật sư.

Điều 33 của Luật luật sư quy định về văn phòng luật sư như sau:

“1. Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

  1. Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
  2. Văn phòng luật sư có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.”

Hoạt động tư vấn pháp luật được thực hiện bởi luật sư là hoạt động đòi hỏi lao động trí óc hết sức cẩn thận và sâu sắc. Thông qua việc Văn phòng luật sư tư vấn pháp luật, Văn phòng luật sư cũng góp phần tuyên truyền phổ biến, giải thích pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho các công dân trong cộng đồng xã hội. Hoạt động tư vấn pháp luật chính là cầu nối quan trọng gắn kết giữa người xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, áp dụng pháp luật và các công dân, tổ chức là đối tượng của việc áp dụng pháp luật. Thông qua các hình thức và hoạt động tư vấn pháp luật, các Văn phòng luật sư có thể phát hiện kịp thời và chính xác được những lỗ hổng của pháp luật, trên cơ sở đó có những kiến nghị hợp lý để sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngoài ra, luật sư còn có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như nhu cầu thực tế của người dân và thực trạng vi phạm pháp luật, kể cả thực trạng áp dụng pháp luật ở một số địa phương. Trên cơ sở đó, luật sư có những kiến nghị kịp thời cho việc xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đối với Việt Nam do điều kiện kinh tế và xã hội, đồng thời do sự hình thành muộn màng của nghề luật sư và các quy định về hành nghề luật sư dẫn đến việc hệ thống pháp luật về nghề luật sư và hành nghề luật sư chưa được hoàn chỉnh cần bổ sung và hoàn thiện một cách đồng bộ. Luật sư ở nước ta hiện nay còn đang thiếu và mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của xã hội. Số luật sư lại chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn, riêng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 50 % tổng số luật sư toàn quốc. Nhiều Văn phòng luật sư uy tín của Việt Nam đã được hình thành và phát triển, gặt hái nhiều thành tựu nhất định.

Các Văn phòng luật sư đã mở rộng và phát triển hoạt động tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực tương đối mới mẻ và phức tạp như kinh doanh, đầu tư và thương mại. Trong lĩnh vực pháp luật dân sự thì tư vấn về đất đai, hôn nhân gia đình đang là mảng tư vấn phổ biến và sôi động nhất. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế toàn cầu hoá, các luật sư hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật đang phát huy vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp đàm phán, ký kết hợp đồng, giải quyết các tranh chấp phát sinh đặc biệt trong các lĩnh vực mới mẻ như đầu tư nước ngoài, sở hữu trí tuệ, quan hệ thương mại hàng hoá có yếu tố nước ngoài… Điều này giúp cho cơ hội việc làm của ngành luật ngày càng rộng mở bởi có rất nhiều nghề, rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần đến những người có kiến thức pháp luật. Bên cạnh đó, Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO, tham gia nhiều hiệp hội quốc tế nên càng cần thêm nhiều nhân lực chất lượng cho việc giao lưu, mở rộng quan hệ kinh tế với toàn cầu này.

Facebook Comments

Leave a Reply